Sushi Menu

 • H1. Sake Sashimi 3ks 88 Kč

  losos

 • H2. Tuna Sashimi 3ks 95 Kč

  tuna

 • H3. Sake Nigiri 2ks 65 Kč

  losos

 • H4. Maguro Nigiri 2ks 75 Kč

  tuňák

 • H5. Ebi Nigiri 2ks 60 Kč

  shrimp

 • H6. Unagi Nigiri 2ks 70 Kč

  Úhoř

 • H7. Kappa Maki 6ks 55 Kč

  okurka

 • H8. Avocado Maki 6ks 60 Kč

  avokádo

 • H9. Oshinko Maki 6ks 50 Kč

  Ředkev

 • H10. Kani Maki 6ks 55 Kč

  krabí tyčinka

 • H11. Sake Maki 6ks 65 Kč

  losos

 • H12. Tekka Maki 6ks 70 Kč

  tuňák

 • H14. Kani Avocado Maki 6ks 60 Kč

  krabí tyčinka

 • H15. Sake Avocado Maki 6ks 65 Kč

  losos, avokádo

 • H16. Tekka Avocado Maki 6ks 69 Kč

  tuňák, avokádo

 • H18. Maki Sushi 1 (12ks) 125 Kč

  3ks losos, 3ks avokádo, 3ks okurka,3ks krabí tyčinka

 • H19. Maki Sushi 2 (18ks) 150 Kč

  6ks okurka, 6ks avokádo, 6ks ředkev

 • H20. Maki Sushi 3 (12ks) 135 Kč

  6ks losos, 6ks tuňák

 • H21. Maki Sushi 4 (12ks) 125 Kč

  6ks krabí tyčinka, 6ks losos

 • H22. Maki Sushi 5 (18ks) 160 Kč

  6ks losos, 6ks tuňák, 6ks avokádo

 • H23. Maki Sushi 6 (18ks) 160 Kč

  6ks krabí tyčinka, 6ks losos, 6ks tuňák

 • H24. Maki Sushi 7 (18ks) 160 Kč

  6ks losos, 6ks krabí tyčinka a avokádo, 6ks avokádo

 • H27. Maki a Nigiri (14ks) 179 Kč

  6ks Maki losos, 6ks Maki tuňák, 1ks Nigiri losos, 1ks Nigiri tuňák

 • H34. Nigiri Sushi 1 289 Kč

  5ks Nigiri losos, 6ks Nigiri tuňák

 • H35. Nigiri Sushi 2 269 Kč

  10ks Nigiri losos

 • H36. Nigiri Sushi 3 239 Kč

  2ks Nigiri úhoř, 2ks Nigiri tuňák, 2ks Nigiri krevety, 2ks Nigiri losos

 • H37. Kani California 115 Kč

  krabí tyčinka, avokádo, okurka

 • H38. Sake California 125 Kč

  losos, avokádo, okurka

 • H41. California Red Tobiko 149 Kč

  Krabí tyčinka, avokádo, okurka, kaviár

 • H42. Sake California Red Tobiko 169 Kč

  losos, avokádo, okurka, kaviár

 • H43. Sake Royal Rolls 189 Kč

  krabí tyčinka, avokádo, okurka, plátky z lososa

 • H52. Sushi Set 2 230 Kč

  6ks Sake maki, 6ks Avocado maki, 5ks Sake nigiri

 • H53. Sushi Set 3 165 Kč

  6ks Avocado maki, 8ks Sake California 6pcs Avocado maki, 8pcs Sake California